İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa liderliğinde İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi ile işbirliği

Bölümümüzün Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Hasan TİRYAKİ’nin yöneticiliğini ve alt proje yürütücülüğünü yaptığı, Doç. Dr. Sedat BALLIKAYA’nın alt proje yürütücüsü olarak görev aldığı ve Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim AKGÜNDOĞDU’nun araştırmacı olarak görev aldığı “İçten Yanmalı Motorlu Taşıtlar için Yakıt Verimliliğini Arttırıcı ve Yenilikçi Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK ARDEB 1003 Projesi resmi olarak 01.10.2018 tarihinde başlamıştır. 

Söz konusu proje kapsamında İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi ile işbirliği yapılmaktadır. 

İlk kez 3 farklı teknolojinin bir arada uygulanacağı proje kapsamında, hibrit araçlara ve yakıt verimliliğini arttırmaya yönelik teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 36 ay süreli proje, TÜBİTAK ARDEB tarafından “1003 Öncelikli Alanlar AR&GE Projeleri Destekleme Programı” kapsamında toplam (Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi dahil) 2.461.563,00-TL ödenekle destekleniyor.