KHK Sınavları (2018-2019 Güz dönemi)

23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 karar sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında 23.09.2016 tarihinde YÖK tarafından ilan edilen 667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilere İlişkin açıklamaların 10 uncu maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’ne dilekçe, transkriptleri ve ders içerikleri ile başvuran Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin başarısız oldukları derslerden yapılacak sınavların programı:

07.01.2019-11.01.2019  ve  28.01.2019-01.02.2019 tarihleri