Öğrenci


ÜNİVERSİTEMİZ ERASMUS PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ WEB SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


BÖLÜMÜMÜZLE ERASMUS ANLAŞMASI BULUNAN ÜNİVERSİTELER:

1-University of Debrecen, Macaristan
Anlaşma Dökümanı
 University of Debrecen Hungary
2-University of Ruse, Bulgaristan
Anlaşma Dökümanı
 University of Debrecen Hungary
 
3-Lodz University of Technology, Polonya
Anlaşma Dökümanı
 University of Debrecen Hungary

4-University West, İsveç
Anlaşma Dökümanı
 University of Debrecen Hungary


İletişim: 

Bölüm Koordinatörü: 

Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ 

gunesi@istanbul.edu.tr 

0212 4737070 – 17781

erasmus.gif İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

  Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

İletişim:

Bölüm Koordinatörü: Doç.Dr. Aysel ERSOY YILMAZ

aersoy@istanbul.edu.tr

0212 4737070 – 17905

Sorularınızı sormadan önce lütfen aşağıda verilen sık sorulan sorular kısmını okuyunuz.

İkili Anlaşmamız olan Üniversiteler:

·  Adnan Menderes Üniversitesi ·  Ahi Evran Üniversitesi ·  Afyon Kocatepe Üniversitesi ·  Amasya Üniversitesi ·  Atatürk Üniversitesi ·  Anadolu Üniversitesi ·  Balıkesir Üniversitesi ·  Cumhuriyet Üniversitesi ·  Çankırı Karatekin Üniversitesi ·  Dicle Üniversitesi ·  Ege Üniversitesi ·  Erciyes Üniversitesi ·  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ·  Fırat Üniversitesi ·  Gazi Üniversitesi ·  Hacettepe Üniversitesi ·  Harran Üniversitesi ·  Hitit Üniversitesi ·  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ·  Kafkas Üniversitesi ·  K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi ·  Karabük Üniversitesi ·  Karadeniz Teknik Üniversitesi ·  Kocaeli Üniversitesi ·  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ·  Maltepe Üniversitesi ·  Mersin Üniversitesi ·  Muğla Üniversitesi ·  Namık Kemal Üniversitesi ·  Ondokuz Mayıs Üniversitesi ·  Ordu Üniversitesi ·  Pamukkale Üniversitesi ·  Selçuk Üniversitesi ·  Süleyman Demirel Üniversitesi ·  Trakya Üniversitesi ·  Tunceli Üniversitesi ·  Uludağ Üniversitesi ·  Yüzüncü Yıl Üniversitesi ·  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi  


Sık Sorulan Sorular

S.1: Alan kodları dokümanında kendi bölümümüze ilişkin kod yer almıyorsa ne yapılabilir?

C.1:

Alan kodları tablosunda her bir alan adının altında

Diğer

seçeneği yer almaktadır. Kendi bölümünüzün adı alan kodlarında yer almıyorsa,

Diğer

seçeneğinin kodunu yazarak, alan adı kutusuna kendi bölümünüzün adını yazınız.

S.2: Öğrenci ve Öğretim üyesi sayısını kim belirler?

C.2:

Bu sayılar bölümler tarafından belirlenerek (herhangi bir üst sınır yoktur), Fakülte/ Enstitü/Yüksekokul yönetim kurulunun onayından sonra Farabi Değişim Programı Kurum Ofisine bildirilir. Üniversite Senatosundan geçtikten sonra Yükseköğretim Kurumuna gönderilir. Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurumu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa sayılarda değişiklik yine Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılır.

S.3:  Öğretim üyesi ve öğrenci kontenjanı hangi kriterlere göre belirlenir?

C.3:

Değişim için öngöreceğiniz öğrenci /öğretim üyesi sayısını,  kendi bölüm öğrencilerinizin eğitim kalitesinde aksaklığa yol açmayacak ve fiziki koşullarınıza uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz.

S.4:  Farabi Değişim Programı hangi Üniversiteleri kapsamaktadır?

C.4:

Türkiye’deki tüm Üniversiteleri kapsamaktadır. Ancak Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki Üniversiteler bu programa henüz dâhil edilmemiştir.

S.5: Farabi Değişim Programı Vakıf Üniversitelerini kapsamakta mıdır?

C.5:

Vakıf Üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükükmlerine tabidirler. Vakıf Üniversiteleri ile Devlet Üniversiteleri karşılılklı olarak değişim yapabilirler. Ancak öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak faydalanabilirler. Vakıf Üniversiteleri YÖK'ten ödenek alamazlar.

S.6: Farabi Değişim Programında ikinci öğretim var mıdır?

C.6:

Yoktur.

S.7: Öğrenci ve öğretim üyesi kabulünde hangi kriterler geçerli olacaktır?

C.7:

Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesindeki koşulları sağlamalıdırlar. Öğretim Üyeleri ise gidecekleri üniversitenin belirlediği kriterleri karşılamalıdırlar.

S.8: Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda öğrenci ne yapabilir?

C.8:

Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse

burssuz

olarak bu programdan yararlanabilirler.

S.9: Değişime katılan öğrenci gittiği/geldiği bölümün alt sınıf ya da üst sınıflarından ders alabilir mi?

C9:

Bu konuda Bölüm Başkanı uygun görüyorsa alabilirler.

S.10: Öğretim Üyesi hareketliliği hangi kadroları içermektedir?

C.10:

Programa sadece Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler başvurabilirler.

S.11: Kendi üniversitesinde projesi yürüyen bir öğretim üyesi değişime katılabilir mi?

C.11:

Bu konu Bölüm ve Koordinatörlerin inisiyatifindedir. Öğretim üyesi projesini bırakıp değişime katılabilir.

S.12: Öğretim Üyesi/ Öğrenci kabul etmek ya da göndermek zorunluluk mu?

C.12:

Hayır, bu program gönüllük esasına göre çalışmaktadır. Ayrıca Öğretim Üyesi/ Öğrenci kabul edildi diye Öğretim Üyesi/ Öğrenci göndermek (ya da tersi) zorunluluğu yoktur.

S.13: Öğretim Üyesi gittiği üniversitede idari görev alabilir mi?

C.13:

Alabilir, ancak bunun için YÖK’ten bir ücret alamaz.

S.14: Henüz öğrenci almayan üniversiteler bu programa katılabilirler mi?

C.14:

Evet, katılabilirler.

S.15: Tüm öğrenciler bu programa katılabilirler mi?

C.15:

Hayır, ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

S.16: Değişimde ders sayısı mı dikkate alınacaktır?

C.16:

Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

S.17: Bir öğrenci Farabi Değişim Programına kaç kere başvurabilir?

C.17:

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece

bir defa ve bir dönem burslu

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

S.18: Aynı şehirdeki kurumlar arasında öğrenci değişimi yapılabilir mi?

C.18:

Evet, aynı sınırlar içindeki kurumlar da Farabi Değişim Programından yararlanabilirler. Ancak öğrencilere burs ya da başka bir ödeme yapılamaz.

S.19: Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin aldığı başka burslar varsa bu burslar kesilir mi?

C.19:

Hayır, programa katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

S.20: Değişime ilişkin olarak protokol imzalanan her üniversite için ayrı kontenjan oluşturmak gerekmekte midir?

C.20:

Evet.

S.21: Öğrenci başvurularını kabul etmek için gönderici üniversitenin neler yapması gerekmektedir?

C.21:

Öğrenci başvurusu kabul edebilmek için üniversitelerin öncelikle Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri kurmaları ve Koordinatör belirlemeleri gerekmektedir. Diğer üniversiteler ile protokol imzaladıktan sonra başvuruları alabilirler.

S.22: Protokollere gerekli görüldüğünde madde eklenebilir mi?

C.22:

Hayır.

S.23: Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK’e gönderilecek midir?

C.23:

Evet.

S.24: Gönderilecek kişi sayısında sınırlama var mıdır?

C.24:

Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir.

S.25: Farklı üniversitelerdeki birim koordinatörleri direkt kendileri yazışıp, anlaştıktan sonra üniversitelerinin kurum koordinatörlerine bilgi vererek anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayabilir mi?

C.25:

Evet. Bunun bir sakıncası yoktur.

S.26: Protokol gönderen üniversitelerin değişime katılacağını belirttiği bölümlerden bazıları bizim üniversitemizde yok ise, bu bölümün bizde olmadığı bilgisini bir üst yazı ile imzalanan protokole eklememiz mi yoksa protokolü yenileyerek tekrar karşı üniversiteye göndermemiz mi gerekir?

C.26:

Konu protokol ekinde yer almalıdır.

S.27: YÖK ödeneği ne şekilde özel hesaba yatıracak?

C.27:

Protokoller yapıldıktan sonra üniversiteler gitmeye aday kişileri YÖK’e bildirecekler ve onaylanan adaylar için ödenek özel hesaba aktarılacaktır.

S.28: Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak?

C.28:

Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

S.29: Ders ücreti ödeniyorken yükün fazlası mı esas alınacak? Ders yükünü doldurmada, kendi kurumundaki tez yöneticiliği ve Uzmanlık alan dersleri dikkate alınacak mı?

C.29:

Bu programa katılan öğretim üyelerinin ders yükü yok.

S.30: Öğretim üyesi faaliyet programındaki diğer konulardan kast edilen nedir?

C.30:

Konferans, seminer, çalıştay gibi faaliyetler.

S.31: Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır?

C.31:

Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

S.32: Yarı zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri de programa katılabilirler mi?

C.32:

Evet. Herhangi bir engel yok.

S.33: Eğer gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler mi?

C.33:

Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.

S.34: Farklı üniversitelerdeki birim koordinatörleri direkt kendileri yazışıp, anlaştıktan sonra üniversitelerinin kurum koordinatörlerine bilgi vererek anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayabilir mi?

C.34:

Evet. Bunun bir sakıncası yoktur.

S.35: Protokol gönderen üniversitelerin değişime katılacağını belirttiği bölümlerden bazıları bizim üniversitemizde yok ise, bu bölümün bizde olmadığı bilgisini bir üst yazı ile imzalanan protokole eklememiz mi yoksa protokolü yenileyerek tekrar karşı üniversiteye göndermemiz mi gerekir?

C.35:

Konu protokol ekinde yer almalıdır.

S.36: Yarı zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri de programa katılabilirler mi?

C.36:

Evet. Herhangi bir engel yok.

S.37: Öğrenci ve Öğretim üyesi sayısını kim belirler?

C.37:

Bu sayılar bölümler tarafından belirlenerek (herhangi bir üst sınır yoktur), Fakülte/Enstitü/Yüksekokul yönetim kurulunun onayından sonra Farabi Değişim Programı Kurum Ofisine bildirilir. Üniversite Senatosundan geçtikten sonra Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa sayılarda değişiklik yine Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

S.38: Yüksek lisans öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanabilirler mi?

C.38:

Hayır.

S.39: Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi?

C.39:

Evet.

S.40: Açıköğretim öğrencisi Farabi Değişim Programından yararlanabiliyor mu?

C.40:

Açıköğretim öğrencilerinin eğitim mahalli belli olmadığından ilgili mevzuata göre burs ödenmesi mümkün değildir. Ancak burssuz olarak programdan faydalanabilirler..

S.41: Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi?

C.41:

Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir.

S.42: İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi?

C.42:

İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.

S.43: Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dâhil midir?

C.43:

Hayır.

S.44: Öğretim üyesi seçiminde gidecek öğretim üyelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, öğretim üyesi talep eden kurumun öğretim elemanının gireceği derslerin adlarını ve ders saatlerini de bu talebinde belirtmesi gerekmez mi?

C.44:

Öğretim üyesi hareketlilik programında bu hususların tamamı yer almalıdır.

S.45: Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından kaç defa faydalabilirler?

C.45:

Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından her bir eğitim-öğretim yılında sadece bir kez olmak üzere istedikleri sayıda faydalanabilirler. Fakat Farabi Değişim Programı, değişimden yararlanmamış öğretim üyelerine öncelik verir.

S.46: Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir?

C.46:

Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.

S.47: Protokollere gerekli görüldüğünde madde eklenebilir mi?

C.47:

Hayır.

S.48: Üniversiteler arasında imzalanacak protokol süresinin bir alt ve üst sınırı var mı? Mesela bizimle 2013 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isteyen bir üniversite ile üniversitemiz 2011 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isterse protokol baştan hazırlanıp , karşı üniversiteye tekrar yollanabilir mi?

C.48:

Karşılıklı anlaşma ile süreler yeniden belirlenebilir.

S.49: Öğrenci değişimindeki üniversitedeyken atılmayı gerektirecek bir suç işlerse cezalandırma ne yolla yapılacak ?

C.49:

  Öğrenci atılmayı gerektirecek bir suç işleiğinde,öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır.

S.50: Öğretim üyelerini Farabi Değişim Proğramı çerçevesinde gidecekleri üniversite şehrine ulaşım masrafları Program tarafından karşılanacak mı ?

C.50:

  Mali Esas ve usullerde belirtildiği üzere,Öğretim üyelerinin harcırahları,6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir ve bu ödeme program tarafından karşılanır.

S.51: Döner sermayesi olan birimler için,döner sermayeden faydalanma durumları nasıl olacak ?

C.51:

  Görevlendirilen kurumda eğer döner sermaye varsa ilgili öğretim üyesi bundan faydalanabilir.

S.52:  Ders saatleri ve ders sayıları nasıl düzenlenecek? Bu hususta bir sınırlama var mı ?

C.52:

  Eğitim ve öğretim mantığı ve gerekliri dikkate alınarak ders sayı ve saatleri taraflarca belirlenir.Bu hususta bir sınırlama yoktur.

S.53:  Gideceği üniversitede ders saatleri dışında kendi üniversitesine gidilip gelinebilir mi?

C.53:

  Hayır.

S.53:  Gidilecek birimin ikili öğretimi varsa oradaki ikili öğretim ek ders ücretinin kaç katı alınacak ?

C.53:

  Ödemelerde sadece tek oran dikkate alınacak.

S.54:  Bizde geçme notu 60'dır ve bizim not sistemimizde 2.0/4 =60-64 e tekabül ederken YÖK'te 2.0/4 =53,33 e karşılık gelmektedir.Bu problem oluşturur mu ?

C.54:

  YÖK kararları esas alınır.

S.55:  Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan öğrenci,mazereti sona erdikten sonra programın hangi aşamasından ve hangi kurumdan faydalanabilecek?

C.55:

  Sınavlar başlamışsa, öğrenci Farabi programına davet edilebilir.

S.56: Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi?Bunun bir sınırı olacak mı?

C.56:

  Öğrenciler başvurabilir.Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutulabilir.

S.57: Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı?Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrenci gideceği kurumun bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek mi? Öğrenci daimi kaldığı Kredi Yurtlar Kurumununun Yurt parasını yatıracak mı?

C.57:

  Bu konuda çalışmalar sürmektedir.şu an itibariyle herhangi bir barınma imkanı sözkonusu değildir.

S.58: Farabi Değişim öğrencisi programın hangi aşamasında mazeretli veya mazeretsiz vazgeçebilir? Son anda vazgeçen öğrenciye her hangi bir yaptırım uygulanabilcek mi?

C.58:

  Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programdan faydalanamaz.

S.59: Faaliyet dönemi sonunda sonuçlar ,faaliyeti gerçekleştiren öğretim üyeleri tarafından YÖK e rapor etmesinden ne kast ediliyor?

C.59:

  Öğretim üyeleri ,Farabi Programı Kurumsal Öfislerine rapor edeceklerdir.Raporlar YÖK e Ofisler aracılığıyla iletilecektir.

S.60: Değişim Organizasyonu hibesi gönderilen öğrenci/öğretim üyesi sayısına göre mi belirlenecek?

C.60:

  Evet.Bunlar dikkate alınacaktır.

S.61: Öğretim üyesi değişimi planlanıyorken öğretim üyesi gönderen kurum ; öğretim üyesi gönderilecek olan kurumla anlaşma sağlaması halinde,YÖK'e sunacağı talepte bütçe planını da sunacağı için ,öğretim üyesinin gireceği derslerin ve saatlerin belli olması gerekir mi?

C.61:

  Evet.

S.62: Öğretim üyesinin 1 ayda alacağı ders ücreti nasıl hesaplanır?

C.62:

  Örneğin bir yardımcı doçent 8 kat ek ders ücreti alacağı bir üniversiteye gidecek.Haftada 12 saat derse girecek normal şartlarda alacağı miktar;12x11.17=134,04 TL. 8 kat ders ücreti alacağı için 134,04x8=1.072,02 TL. haftalık alacağı ders ücreti 1.072,02 TL olacaktır.Yani 1 ayda ;4x1.072,02=4.289,28 TL olacaktır.

S.63: Öğrenci bursları nasıl ödenir ?

C.63:

  Burs miktarının %70'i aylıklar halinde öğrenciye ödenir.Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.