Eğitim

BİTİRME PROJESİ İSTEK FORMU

Bitirme Projesi konusu belirlendikten sonra Bitirme Projesi İstek Formu ndan 3 nüsha doldurulur ve Bitirme Projesi Danışmanına onaylatılır. Onaylanmış nüshalardan bir adeti Bölüm Sekreterliğine, bir adeti de Bitirme Projesi Danışmanına teslim edilir.

EK1 - Bitirme Projesi İstek Formu

BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA

Bitirme projeleri aşağıda verilen "Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi"nde belirtilen kurallara uygun biçimde hazırlanmalı ve Bitirme Projesi Danışmanının talep ettiği yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Lisans Programları Bitirme Ödevi Hazırlama Yönergesi

Bitirme Sınavları bu sayfada belirtilecek sınav takvimine göre sözlü ya da poster sunumu şeklinde yapılacaktır. 

Bitirme sınavı sözlü sunum olan öğrencilerin, aşağıda verilen "Bitirme Projesi Sözlü Sunum Taslağı" formatında ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde sunumlarını hazırlamaları gerekmektedir. 

Bitirme sınavı poster sunumu şeklinde olan öğrencilerin ise, poster şeklinde hazırladıkları  sunumları danışman görüşü de alındıktan sonra 70cm X 100cm ölçülerinde bastırmaları ve sunum günü sınav saatinden önce B Blok girişinde bulunan panolara asmaları gerekmektedir. Varsa somut çıktıların da (yazılım, devre vs.) pano önünde bulunan masalar üzerinde sergilenmesi sağlanacaktır. Örnek poster şablonları aşağıda verilmiştir.


Bitirme Projesi Sözlü Sunum Taslağı

Poster_Sunum Taslağı_1

Poster_Sunum Taslağı_2


BİTİRME PROJESİ GÖNDERİMİ

Bitirme Projesi 1 ve Bitirme Projesi 2 dersini alan öğrenciler, 24 MAYIS 2019 CUMA (FİNAL) / 17 HAZİRAN 2019 Pazartesi (BÜTÜNLEME) 17:00'a kadar pdf olarak hazırladıkları ödevi iuee.bitirme (at) gmail.com adresine ve ilgili danışman öğretim üyesinin e-posta adresine göndereceklerdir. Belirtilen tarihten sonra iletilen projeler değerlendirme dışı tutulacaktır. Gönderilen dosyaya isim verilirken yapılacak işlem; [öğrencinin danışmanının bulunduğu komisyonun numarası] alttire [Bitirme 1/2] alttire [öğrenci no].pdf şeklinde olmalıdır. Bitirme Projesi iletilirken e-posta konusuna isim verilirken yapılacak işlem; [öğrencinin danışmanının bulunduğu komisyonun numarası] alttire [Bitirme 1/2] alttire [öğrenci no] şeklinde olmalıdır.

Örnek:

Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ'ten bitirme projesi 2 alan 1316XX00YY nolu öğrenci için e-posta konusu: K4_BP2_1316XX00YY Dosya ismi: K4_BP2_1316XX00YY.pdf olmalıdır!!!

Bitirme Projeleri Final Sınav Tarihi: 28 MAYIS 2019 SALI !!!

Bitirme Projeleri Bütünleme Sınav Tarihi: 18 HAZİRAN 2019 SALI !!!

İlan edilen sınav tarihleri ikinci öğrenim öğrencileri için de geçerlidir. Bütün projeler, web sayfasında verilen bitirme projesi hazırlama formatına uygun olmalıdır, sadece bitirme projesi 1 için şeffaf naylon dosya içinde rapor (format kuralları bunun içinde aynen geçerli!!!) verilecektir. Ancak bitirme projesi 2 için 3 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak proje teslimi yapılacaktır. Öğrenciler komisyon önünde proje kapsamında o ana kadar yaptıkları ve devamında neler yapacaklarını anlatan kısa bir sunum yapacaklardır (Bitirme 1 için). Bitirme 2 için ise bu sunumun daha kapsamlı olması beklenmektedir. Proje sunumlarının 10 dk, Soru-Cevap kısmının 5 dakika olması öngörülmektedir.

KOMİSYONLAR VE SINAV SAATLERİ

Komisyon 1:

Prof.Dr. Sıddık YARMAN, Dr.Öğr.Üyesi Mahmut ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üyesi Bahattin KARAKAYA, Dr.Öğr.Üyesi Koray GÜRKAN

 • Sınav Tarihi: 28 MAYIS 2019 Salı (Final) / 18 Haziran 2019 Salı (Bütünleme)
 • Yer: Haberleşme Lab. (Sözlü Sunum)
 • Saat: 14.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM - 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 2:

Dr.Öğr.Üyesi Rana ORTAÇ KABAOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Tarık Veli MUMCU

 • Sınav Tarihi: 28 MAYIS 2019 Salı (Final) / 18 Haziran 2019 Salı (Bütünleme)
 • Yer: Kontrol ve Otomasyon Lab. (Sözlü Sunum)
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 3:

Prof.Dr. Fırat KAÇAR, Doç.Dr. Yasin ÖZCELEP, Doç.Dr. Sefa ÇELİK, Dr.Öğr.Üyesi Abdürrahim AKGÜNDOĞDU

 • Sınav Tarihi: 28 MAYIS 2019 Salı (Final) / 18 Haziran 2019 Salı (Bütünleme)
 • Yer: B Blok Giriş Katı (Poster Sunumu yapılacak, Poster ölçüleri 70cmX100cm)
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM - 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 4:

Prof.Dr. Mukden UĞUR, Doç.Dr. Erkan ATMACA, Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ

 • Sınav Tarihi: 28 MAYIS 2019 Salı (Final) / 18 Haziran 2019 Salı (Bütünleme)
 • Yer: Yüksek Gerilim Lab. (Sözlü Sunum)
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM - 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 5:

Prof.Dr. Mukden UĞUR, Doç.Dr. Aysel ERSOY YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi Cengiz Polat UZUNOĞLU

 • Sınav Tarihi: 28 MAYIS 2019 Salı (Final) / 18 Haziran 2019 Salı (Bütünleme)
 • Yer: Elektrik Makinaları Lab. (Sözlü Sunum)
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ÖĞRETİM - 14.00 İKİNCİ ÖĞRETİM

Komisyon 6:

Dr.Öğr.Üyesi Nevra BAYHAN, Doç.Dr. Sedat BALLIKAYA, Dr.Öğr.Üyesi Hasan TİRYAKİ

 • Sınav Tarihi: 29 MAYIS 2019 Çarşamba (Final) / 18 Haziran 2019 Salı (Bütünleme)
 • Yer: Kontrol ve Otomasyon Lab. (Sözlü Sunum)
 • Saat: 10.00 ÖRGÜN ve İKİNCİ ÖĞRETİM

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı


Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.DERS YÜKÜ BİLGİLERİ:


 
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI
Ders Yükünü Tamamlamak İçin Alınması Gereken Toplam Ders Yükü: 24 Kredi + Seminer = 60 AKTS  24 Kredi + Seminer = 60 AKTS
Bir Dönemde En Az Alabileceği Ders Yükü: İlgili Dönemde Belirlenen Zorunlu Ders/Dersler ve/veya Seminer  İlgili Dönemde Belirlenen Zorunlu Seminer Dersi Dışında Alt Sınır Bulunmamaktadır.
Bir Dönemde En Fazla Alabileceği Ders Yükü: 45 AKTS  45 AKTS
Kayıtlı Olduğu Programdan Alınması Gereken En Az Kredi Yükü: 12 Kredilik Zorunlu Dersler + Seminer  12 Kredi + Seminer
Başka YüksekÖğretim Kurumundan veya Lisans Programlarından Alabileceği / Saydırabileceği Toplam Kredi Yükü: 6 Kredi + 12 AKTS  9 Kredi + 18 AKTS
Enstitümüze Bağlı Diğer Programlardan Alınabilecek Toplam Ders Yükü: Diğer Koşulları Sağlaması Halinde Sınır Yok  Diğer Koşulları Sağlaması Halinde Sınır Yok
Ders Aşaması ile İlgili İ.Ü.Lisansüstü Yönetmelik Maddeleri: Madde -22/24/25/26/27/34  Madde -22/24/25/26/27/47
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Komisyonları


1. Laboratuvar Güvenliği, Altyapı ve Öğrenci Asistan Komisyonu
Koordinatör : Dr.Öğr.Ü. Koray GÜRKAN


2. Ders ve Sınav Programlarını Hazırlama Komisyonu
Üyeler:
Dr.Öğr.Ü. Abdurrahim AKGÜNDOĞDU (Ders Programı)
Dr.Öğr.Ü. Hasan TİRYAKİ (Sınav Takvimi)


3. Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Yabancı Uyruklular):
Koordinatör: Doç. Dr. Aysel Ersoy YILMAZ
Üyeler:
Dr.Öğr.Ü. Mahmut ÖZTÜRK
Dr.Öğr.Ü. Tarık Veli MUMCU


4. Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş):
Koordinatör: Doç. Dr. Aysel Ersoy YILMAZ
Üyeler:
Dr.Öğr.Ü. Nevra BAYHAN
Dr.Öğr.Ü. Hasan TİRYAKİ


5. Yaz Okulu ve Özel Öğrenci Komisyonu
Koordinatör: Doç.Dr. Erkan ATMACA
Üyeler:
Dr.Öğr.Ü. Mahmut ÖZTÜRK
Dr.Öğr.Ü. Koray GÜRKAN


6. Staj Komisyonu
Koordinatör : Dr.Öğr.Ü. Abdurrahim AKGÜNDOĞDU (Örgün ve ikinci öğretim)


7. Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu
Koordinatör : Dr.Öğr.Ü. Bahattin KARAKAYA


8. Öğrenci Değişim ve Yabancı Öğrenci Komisyonu
Koordinatör: Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ
Üyeler:
Doç.Dr. Erkan ATMACA (Farabi)
Dr.Öğr.Ü. Tarık Veli MUMCU (Mevlana)


9. Bitirme Projelerini Düzenleme Komisyonu:
Koordinatör: Doç.Dr. İbrahim GÜNEŞ


10. IU-JEEE Dergi Koordinatörlüğü
Baş Editör : Prof. Dr. Sıddık YARMAN
Editör : Prof. Dr. Mukden UĞUR
Yardımcı Editör : Doç. Dr. Aysel ERSOY YILMAZ
Yardımcı Editör : Dr.Öğr.Ü. Abdurrahim AKGÜNDOĞDU


11. Elektrik-Elektronik Müh. Kulüp Koordinatörü:
Koordinatör: Dr.Öğr.Ü. Rana ORTAÇ KABAOĞLU


12. TURNITIN KOMİSYONU:
Elektrik-Elektronik Müh. sorumlusu: Dr.Öğr.Ü. Rana ORTAÇ KABAOĞLU
Biyomedikal Müh. sorumlusu: Dr.Öğr.Ü. Bahattin KARAKAYA


13. MEZUNİYET KOMİSYONU:
Koordinatör: Dr.Öğr.Ü. Koray GÜRKAN

Elektrik mühendisliği faaliyet alanı  Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik (SMM) Hizmetleri Yönetmeliği (18.03.2004 - 25406) ile 1 kV Altı Tesisler ve 1 kV Üstü Tesisler şeklinde tanımlanan iki ayrı alandan oluşturulmuştur. 1 kV altı tesisler;  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesisleri şeklinde; 1 kV üstü tesisler ise, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (30/11/2000 - 24246) kapsamındaki kuvvetli akım tesisleri, elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hatları, maden işletmelerindeki elektrik tesisleri şeklinde tanımlanmıştır.

Bölümümüzden mezun olan/olacakların tümü, transkriptlerine bakılmasına gerek kalmaksızın Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi alabilir. Dolayısı ile  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesisleri ile ilgili faaliyet yürütebilirler. Genel olarak BİNA elektrik tesisatları bu kapsamda düşünülebilir.


Bunların,  Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmesi, başka bir deyişle  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerinin yanı sıra Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki kuvvetli akım tesisleri, elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hatları, maden işletmelerindeki elektrik tesisleri ile ilgili faaliyet yürütmek istemeleri durumunda ise, transkript inceleme söz konusu olacaktır. Bu durumda, http://www.emo.org.tr/genel/sss.php?grubu=%DDMZA%20YETK%DDS%DD adresindeki dersler transkript incelemesinde dikkate alınacaktır. TRAFO MERKEZLERİ, JENERATÖRLER, ENERJİ NAKİL HATLARI, ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLARI bu kapsamda düşünülebilir.


Yukarıdaki hususla ilgili olarak, ayrıca, 31/1/2013 tarihinden önce elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde öğrenim görenlerin ya da bu bölümden mezun olanların belirtilen dersleri mezuniyet sonrası dışarıdan tamamladıklarını belgelemeleri halinde Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenmektedir. İntibaklarda, ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde başvurusunu “Öğrenci İşlerine” yapması gerekir.

Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir. Birim yönetim kurulu, dersin içeriği ile bölümde verilen ders içeriklerini karşılaştırarak karar verir. Lütfen EYYBIS formlarını inceleyiniz. İntibak ile ilgili sorularınızı lütfen intibak komisyonuna (Bölüm Bilgileri / İdarî Komisyonlar) sorunuz.
Mühendislik Tamamlama Dersleri: Mühendislik tamamlama.pdf

Mühendislik Tamamlama Eğitim Süresi:  Mühendislik tamamlama eğitim süresi (pdf)LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI için tıklayınız.


STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! 

Staj başlangıcından bitişine kadar işleyen süreç aşağıdaki diyagramdaki gibidir.


Staj yapacağınız kurumu belirleyiniz.

Staj Sicil Formu, Zorunlu Staj Formu, Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi ve Staj Defteri çıktılarını alınız. 
Bu belgeleri bilgisayarda doldurup ilgili alanlara fotoğraflarınızı yapıştırınız.


Staj yerinize zorunlu staj formunu onaylatınız. Burada staj kurumunuzun mührü de olmalıdır.
(Kişisel kaşe geçerli değildir.)

Sadece örgün öğretimler için: 
Staj başvuru formunu doldurup online gönderiniz.

3 adet zorunlu staj formu, 
1 adet sağlık beyannamesi,
1 adet öğrenci kimlik fotokopisi,
1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
ve staj sicil fişi
bir şeffaf dosya içerisinde staj komisyonu üyelerine aşağıda ilan edilen saatlerde,
staj başlangıcından en az 20 gün önce teslim ediniz.

Not:
Bu aşamada staj sicil fişinizde fotoğraf ve isim kısmı dolu olması yeterlidir. Bu belgeyi ve staj defterinin
fotoğraflı sayfasını, komisyon üyesine paraflatıp geri almayı unutmayınız.


a-) Staj başlangıcından 10 gün önce sigorta formunuzu öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
b-) Şirketinizin isteği durumunda, staj komisyonu başkanı tarafından onaylanmış 1 adet zorunlu staj formunuzu

staj başlangıcından 10 gün önce staj evrakı teslim gün ve saatlerinde staj komisyon üyelerinden alabilirsiniz.


ARTIK STAJINIZI YAPABİLİRSİNİZ :)

Staj bittikten sonra:  
1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında, ilgili saatlerde, komisyon üyelerine, aşağıdaki belgeleri eksiksiz doldurup teslim
ediniz:

a. Staj sicil fişi (Kurum mührü olmalıdır, şahsi kaşe geçerli değildir.)
b. Staj defteri (Her sayfası imzalı)
c. Staj Puantaj Cetveli doldurulup Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

Not:
   
1. Puantaj cetveli, öğrenci işlerine teslim edilecektir.

2. İkinci öğretim öğrencileri  her ayın 20’sine kadar ( Ağustos ve Eylül hariç) yukarıdaki belgeleri
Arş.Gör.Fatih Atalar’a teslim edecektir.


Staj evrakının teslim gün ve saatleri

http://goo.gl/esKSLN


Örgün Öğretim Staj takibi

http://goo.gl/kkbZSs


Staj Evrakı Teslimi Sırasında En Çok Yaşanan Problemler


 • Zorunlu staj formuna mutlaka fotoğraf yapıştırılmış olmalı ve bilgisayar ortamında doldurulmuş olmalı 
 • Online Staj Başvuru Formu dolmuş olmalı. (Örgün Öğretim) 
 • Form teslimi Burak Hoca ya da Olcay Hoca’ya yapılmalı! Aşağıda her hafta hangi gün saat diliminde evrak kabul edileceği güncel olarak mevcuttur. (Örgün Öğretim) 
 • Form teslimi Fatih ATALAR Hocaya elden kontrol ettirilerek teslim edilmelidir. (İkinci Öğretim) 
 • Staj defterinde (en az bir sayfasında) ve Zorunlu staj formunda Kurumun kaşesi olmalı 
 • Staj başvuru Formları staja başlamadan en az 20 gün önce teslim edilmelidir 
 • Yukarıdaki belgelerde eksiklik olursa ya da önemli hususlara riayet edilmediği taktirde başvuru evrakları kabul edilmeyecektir.    


Staj Komisyonu (Örgün Öğretim)
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim AKGÜNDOĞDU – akgundog@istanbul.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Olcay AKBULUT KURUŞ – oakbulut@istanbul.edu.tr
Arş.Gör. Burak CEYLAN – burak.c@istanbul.edu.tr

Staj Komisyonu (İkinci Öğretim)
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim AKGÜNDOĞDU - akgundog@istanbul.edu.tr
Arş.Gör. Fatih ATALAR – fatih.atalar@istanbul.edu.tr